Conciliacions


Portal de Conciliacions

La conciliació és el tràmit previ abans de presentar una demanda judicial al Jutjat Social. La finalitat és, precisament, evitar el procediment judicial amb un acord entre les parts en situacions de conflicte com acomiadaments, canvis substancials en les condicions de treball, etc. Si finalment hi ha demanda al Jutjat Social, cal acreditar l'intent de conciliació prèvia aportant el certificat de l'acta de conciliació. És doncs un tràmit obligatori, llevat d'alguns casos previstos a la Llei reguladora de la jurisdicció social. Es pot iniciar de forma telemàtica a través d'aquest portal (amb signatura electrònica) o bé presencialment. La papereta de conciliació s'ha d'adreçar als òrgans de conciliació del lloc de la prestació dels serveis o del domicili dels interessats, a elecció de la persona sol·licitant. Aquest portal està disponible per als Serveis Territorials de Girona, Barcelona, Tarragona, Terres de l'Ebre i Lleida, i per a les Unitats de Conciliació de Terrassa, Sabadell, Mataró, Manresa, Granollers, Cornellà, Reus, Vic i Vilanova i la Geltrú.


 

Informació

Serveis Territorials a Terres de l’Ebre:
A partir del dia 16 de juny de 2017 els Serveis Territorials a Terres de l’Ebre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies es trasllada a la nova seu corporativa que acollirà els serveis territorials de tots els de Departaments de la Generalitat de Catalunya: Plaça Gerard Vergés, núm. 1, 43500 TORTOSA Representacions apud acta amb cita prèvia:

Als Serveis Territorials de Barcelona està establert el sistema de cita prèvia telefònica per comparèixer a atorgar representació individual per als actes de conciliació (empresa o fins a 10 persones treballadores). Els telèfons de contacte són 93 551 54 76 (representacions) i 93 622 04 00 (centraleta)

Per comparèixer a atorgar representació individual per als actes de conciliació (empresa o fins a 10 treballadors) als Serveis Territorials de les Terres de l’Ebre (Tortosa) cal demanar cita prèvia al número de telèfon 977 441 234. Recordeu que és imprescindible identificar-se amb DNI/NIE i aportar documents originals. Si es tracta de persones jurídiques els documents exhibits hauran d'acreditar les facultats de representació que s’indiquen a l’art. 5.2 del RD 2756/1979. En el cas d’escriptura de poders de substitució, ha de constar expressament aquesta facultat.

Destacat
Requeriments tècnics del portal: 
1.  Sistemes operatius: Windows XP (*), Windows Vista (*), Windows 7, Windows 8, Windows 10 i Apple Mac.
    (*) Els Windows XP i Vista no tenen actualitzacions per la qual cosa el programa Java no funciona correctament.
2.  Navegadors: Explorer, Firefox (*) i Safari. El portal no està adaptat per fer servir el navegador Edge.
    (*) L'applet de signatura del portal no és compatible amb Firefox a partir de la versió 52.
3.  Adobe Reader 8.1.3 o superior. Es pot obtenir a http://get.adobe.com/reader/otherversions/. 
4.  Claus públiques de l'Agència Catalana de Certificació. Es poden obtenir a https://www.aoc.cat/knowledge-base/claus-publiques/.
5.  JVM (Java Virtual Machine) 1.6, però es recomanable tenir la última versió instal·lada (es descarrega automàticament a http://www.java.com/es/). Les darreres actualitzacions de JAVA requereixen que s'agregui a la llista de seguretat del Tauler de Control de Java les 3 URLs següents: http://conciliacions.gencat.cathttps://conciliacions.gencat.cat i http://idp4-gicar.gencat.cat (Podeu consultar el “Manual d’actualització de Java” que hi ha dins dels documents de suport del Portal de Conciliacions)

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya