Conciliacions


Portal de Conciliacions

La conciliació és el tràmit previ abans de presentar una demanda judicial al Jutjat social. La finalitat és, precisament, evitar el procediment judicial amb un acord entre les parts en situacions de conflicte com acomiadaments, canvis substancials en les condicions de treball, etc. Si finalment hi ha demanda al Jutjat Social, cal acreditar l'intent de conciliació prèvia aportant el certificat de l'acta de conciliació. És doncs un tràmit obligatori, llevat d'alguns casos previstos a la Llei reguladora de la jurisdicció social. Es pot iniciar de forma telemàtica a través d'aquest portal (amb signatura electrònica) o bé presencialment. La papereta de conciliació s'ha d'adreçar als òrgans de conciliació del lloc de la prestació dels serveis o del domicili dels interessats, a elecció de la persona sol·licitant. Aquest portal està disponible per als Serveis Territorials de Girona, Barcelona, Tarragona, Terres de l'Ebre i Lleida, i per a les Unitats de Conciliació de Cornellà de Llobregat, Granollers, Manresa, Mataró, Sabadell, Terrassa, Reus, Vic, Vilanova del Camí i Vilanova i la Geltrú.

 

AVÍS sobre el funcionament de les conciliacions als Serveis Territorials durant el període d'estiu

Serveis Territorials a Barcelona:
Barcelona
  1.    A Barcelona el servei funcionarà tots els dies feiners amb els assenyalaments previstos.
  2.    Durant el període comprès entre els dies 6 i 24 d’agost, només es realitzaran actes de conciliació pel procediment ordinari.
  3.    El procediment ràpid per als acomiadaments amb previsió d’acord es reprendrà el dia 27 d’agost, si bé a partir del dia 23 ja podreu presentar-les telemàticament
  4.    Quant a les representacions, durant el període del 31 de juliol al 31 d’agost,
només es realitzaran representacions per als casos de necessitat urgent acreditada i que corresponguin a actes de conciliació a Catalunya.


Unitats de conciliació
Les unitats de conciliació romandran inactives en les dates que, per a cadascuna, s’indiquen tot seguit:
     ·   Sabadell del 16 de juliol al 12 d’agost
     ·   Terrassa del 13 d’agost a l'11 de setembre
     ·   Granollers de l’1 al 31 d’agost
     ·   Cornellà de Llobregat del 23 de juliol al 24 d’agost
     
·   Mataró del 13 d’agost al 14 de setembre
     ·   Vic de l’1 al 31 d’agost
     .   Vilanova i la Geltrú del 13 d’agost al 10 de setembre
     ·   Manresa del 30 de juliol al 31 d’agost -amb l'excepció del dia 10 d'agost-
     .   Vilanova del Camí de l’1 d’agost al 12 de setembre
 

Serveis Territorials a Tarragona:
La unitat de Reus romandrà inactiva de l’1 al 31 d’agost
 

Serveis Territorials a Lleida:
Se suspendrà el servei de conciliacions i de representacions durant el període del 13 al 17 d’agost
 

Serveis Territorials a Terres de l’Ebre:
Durant el mes d’agost només es realitzaran actes de conciliació pel procediment ordinari.
El procediment ràpid per als acomiadaments amb previsió d’acord es reprendrà al mes de setembre. Es manté la cita prèvia per a les designes de representació.

 

 

Cita prèvia representacions apud acta

Als Serveis Territorials de Barcelona i als Serveis Territorials de les Terres de l'Ebre està establert el sistema de cita prèvia telefònica per comparèixer a atorgar representació individual per als actes de conciliació (empresa o fins a 10 persones treballadores). Els telèfons de contacte sónServeis Territorials de Barcelona 93 554 41 63 (directe designes) i 93 622 04 00 (centraleta); Serveis Territorials de les Terres de l'Ebre 977 441 234

Recordeu que és imprescindible identificar-se amb DNI/NIE i aportar documents originals. Si es tracta de persones jurídiques els documents exhibits hauran d'acreditar les facultats de representació que s’indiquen a l’art. 5.2 del RD 2756/1979. En el cas d’escriptura de poders de substitució, ha de constar expressament la facultat d'atorgar representació a favor de tercers.

Requeriments tècnics del portal 

1.  Sistemes operatius: Windows XP (*), Windows Vista (*), Windows 7, Windows 8, Windows 10 i Apple Mac.
    (*) Els Windows XP i Vista no tenen actualitzacions per la qual cosa el programa Java no funciona correctament.
2.  Navegadors: Explorer, Mozilla-Firefox, Chrome, Safari i Edge.
3.  Adobe Reader 8.1.3 o superior. Es pot obtenir a 
http://get.adobe.com/reader/otherversions/.
4.  Claus públiques de l'Agència Catalana de Certificació. Es poden obtenir a https://www.aoc.cat/suport/knowledge-base/claus-publiques/.
5.  JVM (Java Virtual Machine) 1.6, però és recomanable tenir la última versió instal·lada (es descarrega automàticament a http://www.java.com/es/). Les darreres actualitzacions de JAVA requereixen que s'agregui a la llista de seguretat del Tauler de Control de Java les 3 URLs següents: https://conciliacions.gencat.cat, https://signador.aoc.cat i https://idp4-gicar.gencat.cat (Podeu consultar el “Manual d’actualització de Java” que hi ha dins dels documents de suport del Portal de Conciliacions)

 

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya