Conciliacions


Portal de Conciliacions

La conciliació és el tràmit previ abans de presentar una demanda judicial al Jutjat social. La finalitat és, precisament, evitar el procediment judicial amb un acord entre les parts en situacions de conflicte com acomiadaments, canvis substancials en les condicions de treball, etc. Si finalment hi ha demanda al Jutjat Social, cal acreditar l'intent de conciliació prèvia aportant el certificat de l'acta de conciliació. És doncs un tràmit obligatori, llevat d'alguns casos previstos a la Llei reguladora de la jurisdicció social. Es pot iniciar de forma telemàtica a través d'aquest portal (amb signatura electrònica) o bé presencialment. La papereta de conciliació s'ha d'adreçar als òrgans de conciliació del lloc de la prestació dels serveis o del domicili dels interessats, a elecció de la persona sol·licitant. Aquest portal està disponible per als Serveis Territorials de Girona, Barcelona, Tarragona, Terres de l'Ebre i Lleida, i per a les Unitats de Conciliació de Cornellà de Llobregat, Granollers, Manresa, Mataró, Sabadell, Terrassa, Reus, Vic, Vilanova del Camí i Vilanova i la Geltrú.

Presentació telemàtica obligatòria per a professionals
Les persones físiques que realitzin activitat econòmica professional estan obligades a presentar les paperetes de conciliació per mitjans telemàtics, de conformitat amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i l’Ordre PDA/20/2019, de 14 de febrer, sobre les condicions per a la posada en funcionament de la tramitació electrònica.
Procediments telemàtics per als actes de conciliació
Instrucció 10/2020, de 7 de maig, de la Secretaria General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Instrucció 12/2020, de 6 de juny, de la Secretaria General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
(Consulteu documents de suport>Normativa).
  • PROCEDIMENT EXCEPCIONAL PER ALS ACTES DE CONCILIACIÓ SUSPESOS AMB PREVISIÓ D’ACORD
  • PROCEDIMENT EXCEPCIONAL TELEMÀTIC PER ALS ACTES DE CONCILIACIÓ SUSPESOS AMB PREVISIÓ DE RESULTAT SENSE AVINENÇA
  • PROCEDIMENT TELEMÀTIC PER ALS ACTES DE CONCILIACIÓ AMB AVINENÇA
Data de reinici de les activitats presencials amb cita prèvia
SERVEIS TERRITORIALS BARCELONA
Barcelona oberta des del 8/06/2020, Manresa oberta des del 19/06/2020, i resta d'Unitats Territorials de Conciliació obertes des del 29/06/2020
Consulteu la reprogramació dels expedients suspesos accedint a CONSULTA DELS MEUS EXPEDIENTS.
CITA PRÈVIA PRESENTACIÓ PRESENCIAL SOL·LICITUDS DE CONCILIACIÓ (presentació telemàtica obligatòria per a professionals): telèfon 93 519 39 86, de 9 a 15 hores.
CITA PRÈVIA PER A DESIGNES DE REPRESENTACIÓ (enllaç exclusiu per al tràmit de designa de representants apud acta/ cal indicar el núm. d’expedient a l’apartat Detall de la cita/ una cita per a cada expedient): 
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/citpre/citpre.do?officeId=2801&unlockTopics=true&reqCode=officeDetails&topicChildId=29389&topicParentId=1791
UNITAT CONCILIACIONS MANRESA -Registre presencial de sol·licituds temporalment tancat-Adreceu-vos a les Unitats de Conciliació més properes.
SERVEIS TERRITORIALS GIRONA
Girona oberta des del 8/06/2020.
Designes de representació es faran dimarts, dimecres i dijous de 10 a 11 hores, cita prèvia a l’enllaç https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/citpre/citpre.do?officeId=181&unlockTopics=true&reqCode=officeDetails&topicChildId=29389&topicParentId=1791
Cal cita prèvia per a tots els tràmits de l'OAC, incloent la presentació de demandes de conciliació: 
Per internet: https://gen.cat/citaprevia / Per telèfon: 872 975 124 i 872 975 131 (de dilluns a divendres, de 9 a 19h)
SERVEIS TERRITORIALS TARRAGONA 
Tarragona oberta des de l’1/06/2020.
La Unitat de Reus es troba temporalment fora de servei.  
Designes de representació: sol·licitud de cita prèvia a conciliacionstarragona.treball@gencat.cat
SERVEIS TERRITORIALS LLEIDA 
Lleida oberta des del 8/06/2020
Designes de representació en horari de 9h a 14h, amb cita prèvia (telèfon 973 67 95 75)
SERVEIS TERRITORIALS TERRES DE L'EBRE
Tortosa oberta des del 10/06/2020. 
El servei de designes de representacions no està operatiu.

Requeriments tècnics del Portal

1.  Sistemes operatius: Windows XP (*), Windows Vista (*), Windows 7, Windows 8, Windows 10 i Apple Mac.
    (*) Els Windows XP i Vista no tenen actualitzacions per la qual cosa el programa Java no funciona correctament.
2.  Navegadors: Explorer, Mozilla-Firefox, Chrome, Safari i Edge.
3.  Adobe Reader 8.1.3 o superior. Es pot obtenir a http://get.adobe.com/reader/otherversions/.
4.  Claus públiques de l'Agència Catalana de Certificació. Es poden obtenir a https://www.aoc.cat/suport/knowledge-base/claus-publiques/.
5.  JVM (Java Virtual Machine) 1.6, però és recomanable tenir la última versió instal·lada (es descarrega automàticament a http://www.java.com/es/). Les darreres actualitzacions de JAVA requereixen que s'agregui a la llista de seguretat del Tauler de Control de Java les 3 URLs següents: https://conciliacions.gencat.cat, https://signador.aoc.cat i https://idp4-gicar.gencat.cat (Podeu consultar el “Manual d’actualització de Java” que hi ha dins dels documents de suport del Portal de Conciliacions).
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya