Conciliacions


Portal de Conciliacions

La conciliació és el tràmit previ abans de presentar una demanda judicial al Jutjat social. La finalitat és, precisament, evitar el procediment judicial amb un acord entre les parts en situacions de conflicte com acomiadaments, canvis substancials en les condicions de treball, etc. Si finalment hi ha demanda al Jutjat Social, cal acreditar l'intent de conciliació prèvia aportant el certificat de l'acta de conciliació. És doncs un tràmit obligatori, llevat d'alguns casos previstos a la Llei reguladora de la jurisdicció social. Es pot iniciar de forma telemàtica a través d'aquest portal (amb signatura electrònica) o bé presencialment. La papereta de conciliació s'ha d'adreçar als òrgans de conciliació del lloc de la prestació dels serveis o del domicili dels interessats, a elecció de la persona sol·licitant. Aquest portal està disponible per als Serveis Territorials de Girona, Barcelona, Tarragona, Terres de l'Ebre i Lleida, i per a les Unitats de Conciliació de Cornellà de Llobregat, Granollers, Manresa, Mataró, Sabadell, Terrassa, Reus, Vic, Vilanova del Camí i Vilanova i la Geltrú.

 

AVÍS sobre el funcionament de les conciliacions als Serveis Territorials durant el període d'estiu

Serveis Territorials a Barcelona: 
A Barcelona el servei funcionarà tots els dies feiners amb els assenyalaments previstos, excepte el dia 16 d’agost.
Unitats de conciliació
Les unitats de conciliació romandran inactives en les dates que, per a cadascuna, s’indiquen tot seguit:
     ·  Cornellà de Llobregat del 25 de juliol al 29 d’agost 
     ·  Granollers del 5 d’agost al 10 de setembre
     ·  Manresa del 29 de juliol al 28 d’agost
     ·  Mataró de l’1 d’agost al 10 de setembre 
     ·  Sabadell del 10 al 24 de juliol i del 5 al 20 d’agost 
     ·  Terrassa del 12 d’agost al 12 de setembre
     .  Vic del 6 d’agost al 13 de setembre
     ·  Vilanova del Camí del 6 d’agost al 13 de setembre
     .  Vilanova i la Geltrú del 12 d’agost al 10 de setembre

Serveis Territorials a Girona:
Durant els períodes del 15 de juliol al 2 d’agost, del 19 al 13 d’agost i del 2 al 6 setembre només es faran conciliacions de 9 a 11 del matí.
No hi haurà conciliacions els dies 26 de juliol i 16 d’agost.

Serveis Territorials a Lleida:
Se suspendrà el servei de conciliacions i de representacions durant el període del 26 al 30 d’agost.

Serveis Territorials a Tarragona:
La Unitat de Reus romandrà inactiva del 5 al 31 d’agost.

Serveis Territorials a Terres de l’Ebre:
Entre el 22 de juliol i el 31 d’agost, no es faran designes de representació.
Durant el període del 19 al 31 d’agost, no es faran actes de conciliació.  

 

Cita prèvia representacions apud acta

 

Als Serveis Territorials de Barcelona i als Serveis Territorials de les Terres de l'Ebre està establert el sistema de cita prèvia telefònica per comparèixer a atorgar representació individual per als actes de conciliació (empresa o fins a 10 persones treballadores). Els telèfons de contacte:
Serveis Territorials Barcelona  93 554 41 63 (tel. directes designes) i 93 622 04 00 (centraleta)
Serveis Territorials Terres de l'Ebre  977 441 234

Als Serveis Territorials de Girona, hi ha establert un servei de cita prèvia accedint a l'enllaç http://bit.ly/2Gz1Hjk amb els navegadors Chrome o Firefox (Dilluns a dijous, de 10 a 11h i de 13 a 14h).  

Recordeu que és imprescindible identificar-se amb DNI/NIE i aportar documents originals. Si es tracta de persones jurídiques els documents exhibits hauran d'acreditar les facultats de representació que s’indiquen a l’art. 5.2 del RD 2756/1979. En el cas d’escriptura de poders de substitució, ha de constar expressament la facultat d'atorgar representació a favor de tercers.

 

Requeriments tècnics del Portal

1.  Sistemes operatius: Windows XP (*), Windows Vista (*), Windows 7, Windows 8, Windows 10 i Apple Mac.
    (*) Els Windows XP i Vista no tenen actualitzacions per la qual cosa el programa Java no funciona correctament.
2.  Navegadors: Explorer, Mozilla-Firefox, Chrome, Safari i Edge.
3.  Adobe Reader 8.1.3 o superior. Es pot obtenir a http://get.adobe.com/reader/otherversions/.
4.  Claus públiques de l'Agència Catalana de Certificació. Es poden obtenir a https://www.aoc.cat/suport/knowledge-base/claus-publiques/.
5.  JVM (Java Virtual Machine) 1.6, però és recomanable tenir la última versió instal·lada (es descarrega automàticament a http://www.java.com/es/). Les darreres actualitzacions de JAVA requereixen que s'agregui a la llista de seguretat del Tauler de Control de Java les 3 URLs següents: https://conciliacions.gencat.cat, https://signador.aoc.cat i https://idp4-gicar.gencat.cat (Podeu consultar el “Manual d’actualització de Java” que hi ha dins dels documents de suport del Portal de Conciliacions).

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya