Conciliacions


Portal de Conciliacions

La conciliació és el tràmit previ abans de presentar una demanda judicial al Jutjat social. La finalitat és, precisament, evitar el procediment judicial amb un acord entre les parts en situacions de conflicte com acomiadaments, canvis substancials en les condicions de treball, etc. Si finalment hi ha demanda al Jutjat Social, cal acreditar l'intent de conciliació prèvia aportant el certificat de l'acta de conciliació. És doncs un tràmit obligatori, llevat d'alguns casos previstos a la Llei reguladora de la jurisdicció social. Es pot iniciar de forma telemàtica a través d'aquest portal (amb signatura electrònica) o bé presencialment. La papereta de conciliació s'ha d'adreçar als òrgans de conciliació del lloc de la prestació dels serveis o del domicili dels interessats, a elecció de la persona sol·licitant. Aquest portal està disponible per als Serveis Territorials de Girona, Barcelona, Tarragona, Terres de l'Ebre i Lleida, i per a les Unitats de Conciliació de Cornellà de Llobregat, Granollers, Igualada, Manresa, Mataró, Sabadell, Terrassa, Vic i Vilanova i la Geltrú.


Designes de representació apud acta de vigència anual (veure Preguntes Freqüents)

Registre d'apoderaments Inscripció de fins a 3 persones apoderades d'empreses amb adreça electrònica de conformitat (veure Preguntes Freqüents)
Presentació telemàtica obligatòria per a professionals i persones jurídiques Les persones físiques que realitzin activitat econòmica professional i les persones jurídiques estan obligades a presentar les paperetes de conciliació per mitjans telemàtics, de conformitat amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.
Procediment telemàtic opcional per a actes de conciliació ràpids
Instrucció 4/2021, de 15 de febrer, de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral. (Consulteu documents de suport>Normativa).Totes les parts signants hauran de disposar de certificat digital de nivell 3.
(Consulteu documents de suport>Preguntes Freqüents>Guia Actes Conciliació Telemàtiques).
Cita prèvia per a tràmits presencials
SERVEIS TERRITORIALS BARCELONA
Cita prèvia presentació presencial sol·licituds de conciliació:
BARCELONA telèfon 93 519 39 86, en horari de 9:00 a 15:00 hores/telèfon 93 622 04 00, en horario de 9:00 a 14:00 hores.
Unitats Territorials telèfon 900.800.046 (telèfon atenció al ciutadà del SOC)
Cita prèvia per a designes de representació:
Per realitzar el tràmit de designa de representants apud acta es pot obtenir cita prèvia accedint a aquest enllaç.
Cal demanar una cita per a cada expedient, tot indicant a la descripció de la cita prèvia el núm. d'expedient per al qual s'està realitzant la designa de representants.
MANRESA Designes de representació:Preferentment, de dilluns a divendres, entre les 9:00 i les 9:30 hores Telèfon 93 517 01 33. 
SERVEIS TERRITORIALS GIRONA
Designes de representació es faran dimarts, dimecres i dijous de 10 a 11 hores. Es pot demanar cita prèvia accedint a aquest enllaç.
Cal cita prèvia per a tots els tràmits de l'OAC, incloent la presentació de demandes de conciliació: 
Per internet: accedir a aquest enllaç
 / Per telèfon: 872 975 124 (de dilluns a divendres, de 9 a 19h)
SERVEIS TERRITORIALS TARRAGONA (UNITAT DE REUS NO ESTÀ OPERATIVA)
Cita prèvia designes de representació: accedint a aquest enllaç
SERVEIS TERRITORIALS LLEIDA 
Designes de representació en horari de 9h a 14h, cita prèvia (telèfon 973 67 95 75 /correu electrònic secciorlaborals.lleida@gencat.cat
)
SERVEIS TERRITORIALS TERRES DE L'EBRE
Designes de representació: cita prèvia (telèfon 977 44 12 34)
Requeriments tècnics del Portal
1.  Sistemes operatius: Windows XP (*), Windows Vista (*), Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 i Apple Mac.
    (*) Els Windows XP i Vista no tenen actualitzacions per la qual cosa el programa Java no funciona correctament.
2.  Navegadors: Explorer, Mozilla-Firefox, Chrome, Safari i Edge.
3.  Adobe Reader 8.1.3 o superior. Es pot obtenir a http://get.adobe.com/reader/otherversions/.
4.  Claus públiques de l'Agència Catalana de Certificació. Es poden obtenir a https://www.aoc.cat/suport/knowledge-base/claus-publiques/.
5.  JVM (Java Virtual Machine) 1.6, però és recomanable tenir la última versió instal·lada (es descarrega automàticament a http://www.java.com/es/). Les darreres actualitzacions de JAVA requereixen que s'agregui a la llista de seguretat del Tauler de Control de Java les 3 URLs següents: https://conciliacions.gencat.cat, https://signador.aoc.cat i https://idp4-gicar.gencat.cat (Podeu consultar el “Manual d’actualització de Java” que hi ha dins dels documents de suport del Portal de Conciliacions).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya