Conciliacions


Portal de Conciliacions

La conciliació és el tràmit previ abans de presentar una demanda judicial al Jutjat social. La finalitat és, precisament, evitar el procediment judicial amb un acord entre les parts en situacions de conflicte com acomiadaments, canvis substancials en les condicions de treball, etc. Si finalment hi ha demanda al Jutjat Social, cal acreditar l'intent de conciliació prèvia aportant el certificat de l'acta de conciliació. És doncs un tràmit obligatori, llevat d'alguns casos previstos a la Llei reguladora de la jurisdicció social. Es pot iniciar de forma telemàtica a través d'aquest portal (amb signatura electrònica) o bé presencialment. La papereta de conciliació s'ha d'adreçar als òrgans de conciliació del lloc de la prestació dels serveis o del domicili dels interessats, a elecció de la persona sol·licitant. Aquest portal està disponible per als Serveis Territorials de Girona, Barcelona, Tarragona, Terres de l'Ebre i Lleida, i per a les Unitats de Conciliació de Terrassa, Sabadell, Mataró, Manresa, Granollers, Cornellà, Reus, Vic i Vilanova i la Geltrú.

Nova Unitat de Conciliacions a l'Anoia: 

Des del 4 d'abril de 2018, es troba en funcionament la nova unitat de conciliacions a Vilanova del Camí: Oficina de Treball de l'Anoia, Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, Carrer President Companys, 1, 08788 Vilanova del Camí, Tel. 93 805 33 75

INFORMACIONS DESTACADES

SISTEMA SIGNATURA

Des de l'1 de febrer de 2018, per poder signar electrònicament les paperetes de conciliació i la resta de documents, cal utilitzar el servei de signatura VALID de l’AOC.
Els usuaris del Portal disposen de dues opcions d’ús:
1- Descarregar el fitxer -amb extensió JNLP- cada vegada que s’hagi de signar electrònicament una sol·licitud o altres documents.
2- Instal·lar l’aplicació Nativa a través de l’enllaç
https://signador.aoc.cat/signador/installNativa. Amb la seva instal·lació, en el moment de signar la presentació telemàtica de documents, el vostre equip detectarà l’aplicació de forma automàtica sense que hagueu de descarregar cap més fitxer.

A l’apartat Documents de suport>Preguntes més freqüents trobareu els manuals detallats per a cada opció.

CITA PRÈVIA REPRESENTACIONS APUD ACTA 

Als Serveis Territorials de Barcelona i als Serveis Territorials de les Terres de l'Ebre està establert el sistema de cita prèvia telefònica per comparèixer a atorgar representació individual per als actes de conciliació (empresa o fins a 10 persones treballadores). Els telèfons de contacte són:
  • Serveis Territorials de Barcelona: 93 554 41 63 (directe designes) i 93 622 04 00 (centraleta)
  • Serveis Territorials de les Terres de l'Ebre: 977 441 234

Recordeu que és imprescindible identificar-se amb DNI/NIE i aportar documents originals. Si es tracta de persones jurídiques els documents exhibits hauran d'acreditar les facultats de representació que s’indiquen a l’art. 5.2 del RD 2756/1979. En el cas d’escriptura de poders de substitució, ha de constar expressament aquesta facultat.

REQUERIMENTS TÈCNICS DEL PORTAL

1.  Sistemes operatius: Windows XP (*), Windows Vista (*), Windows 7, Windows 8, Windows 10 i Apple Mac.
    (*) Els Windows XP i Vista no tenen actualitzacions per la qual cosa el programa Java no funciona correctament.
2.  Navegadors: Explorer, Mozilla-Firefox, Chrome, Safari i Edge.
3.  Adobe Reader 8.1.3 o superior. Es pot obtenir a 
http://get.adobe.com/reader/otherversions/.
4.  Claus públiques de l'Agència Catalana de Certificació. Es poden obtenir a 
https://www.aoc.cat/knowledge-base/claus-publiques/.
5.  JVM (Java Virtual Machine) 1.6, però és recomanable tenir la última versió instal·lada (es descarrega automàticament a 
http://www.java.com/es/). Les darreres actualitzacions de JAVA requereixen que s'agregui a la llista de seguretat del Tauler de Control de Java les 3 URLs següents: https://conciliacions.gencat.cathttps://signador.aoc.cat i https://idp4-gicar.gencat.cat (Podeu consultar el “Manual d’actualització de Java” que hi ha dins dels documents de suport del Portal de Conciliacions)

 

 

 

 

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya