Conciliacions


Inici > Documents de suport

Documents de suport

En aquesta secció trobareu informació de suport en l'àmbit de les conciliacions (normativa, jurisprudència, models d'acta de conciliació, convenis de col·laboració (administració i entitats), preguntes més freqüents, manuals del portal, requeriments tècnics per a l'ús del portal,...)

Preguntes més freqüents
Preguntes conciliació individual Preguntes més freqüents sobre el procediment de conciliació administrativa individual i plural. 594 kb
Preguntes conflicte col·lectiu Preguntes més freqüents sobre el procediment de conflicte col·lectiu 420 kb
Preguntes tècniques. Preguntes tècniques més freqüents. 244 kb
Actualització de JAVA Manual per a l'actualització de JAVA 1210 kb
Configuració navegador Firefox Configuració del navegador MOZILLA-FIREFOX 970 kb
Configuració navegadors per a MAC Configuració de navegador per a ordinadors MAC - SAFARI 1338 kb
Manual signador aplicació NATIVA Manual per a la instal·lació signador AOC aplicació NATIVA 2456 kb
Manual ús DNI electrònic Requeriments tècnics i explicació del flux i les pantalles per autenticar-se i per signar amb DNI electrònic. 598 kb
Signador AOC Procediment de signatura mitjançant fitxer -amb extensió JNLP- cada vegada que s'hagi de signar electrònicament una sol·licitud o altres documents. 803 kb
Protocol en cas d'inactivitat Protocol d'actuació en cas d'inactivitat del portal 130 kb
Adreces Unitats de Conciliació Adreces i telèfons de les Unitats de Conciliació 189 kb
Versions ACTUALS Formularis Referència de versió vàlida disponible al Portal de Conciliacions de cada formulari 244 kb
Registre Adreces Electròniques E REGISTRE D'ADRECES ELECTRÒNIQUES DE CONFORMITAT per a la inscripció de les adreces electròniques de les empreses interessades en rebre les notificacions de conciliacions laborals telemàticament. 396 kb
Guia Actes conciliació telemàtiques PROCEDIMENT RÀPID: Formalització i signatura telemàtica de les actes de conciliació. Opció voluntària en el cas que totes les parts signants disposin de certificat digital de nivell 3. 1593 kb
MODEL Declaració responsable TRAMITACIÓ TELEMÀTICA EXPEDIENTS AMB AVINENÇA- Declaració responsable sobre l'autenticitat i vigència de poders notarials 85 kb
CCAE Llista d'activitats econòmiques 236 kb
PERÍODES D'INACTIVITAT ESTIU 2024 Unitats de conciliació que tanquen durant alguns dies del període d'estiu. 656 kb
Convenis de col·laboració
Conveni amb gestors de Tarragona Conveni de col·laboració amb el Col·legi de Gestors Administratius de Tarragona 423 kb
Conveni amb INTERSINDICAL STSPCAT Conveni de col·laboració amb el Sindicat INTERSINDICAL STSPCAT 379 kb
Conveni amb graduats socials BCN Conveni amb el col·legi de graduats socials de Barcelona 1799 kb
Conveni amb gestors administratius Conveni amb el Col·legi oficial de gestors administratius de Catalunya 1803 kb
Conveni amb ICA de Figueres Conveni de col.laboració amb ICA de Figueres. 938 kb
Conveni amb ICA de Barcelona Conveni de col·laboració amb ICA de Barcelona 971 kb
Conveni amb ICA de Tarragona Conveni de col·laboració amb ICA de Tarragona 1067 kb
Conveni amb ICA de Granollers Conveni de col·laboració amb ICA de Granollers 1010 kb
Conveni amb ICA de Mataró Conveni de col·laboració amb ICA de Mataró 996 kb
Conveni amb ICA de Reus Conveni de col·laboració amb ICA de Reus 1002 kb
Conveni amb ICA de Sabadell Conveni de col·laboració amb ICA de Sabadell 1029 kb
Conveni amb ICA de St. Feliu de LL Conveni de col·laboració amb ICA de St. Feliu Llobregat 987 kb
Conveni amb ICA deTerrassa Conveni de col·laboració amb ICA de Terrassa 1017 kb
Conveni amb ICA de Vic Conveni de col·laboració amb ICA de Vic 991 kb
Conveni amb ICA de Lleida Conveni de col·laboració amb ICA de Lleida 942 kb
Conveni amb ICA de Tortosa Conveni de col·laboració amb ICA de Tortosa 1154 kb
Conveni amb ICA de Manresa Conveni de col·laboració amb ICA de Manresa 995 kb
Conveni amb graduats de Tarragona Conveni de col·laboració amb el col·legi de graduats socials de Tarragona 277 kb
Conveni amb economistes Conveni de col·laboració amb economistes 4736 kb
Conveni amb CCOO de Catalunya Conveni de col·laboració amb CCOO de Catalunya 2707 kb
Conveni amb UGT de Catalunya Conveni de col·laboració amb UGT de Catalunya 2408 kb
Conveni amb ICA Girona Conveni de col·laboració amb ICA Girona 246 kb
Conveni amb experts comptables Conveni de col·laboració amb l'associació professional d'experts comptables d'Espanya 447 kb
Conveni amb titulats mercantils Conveni de col·laboració amb el Col·legi de titulats mercantils 1603 kb
Conveni amb Intersindical CSC Conveni de col·laboració amb Intersindical CSC 960 kb
Conveni amb gremi assessors fiscals Conveni de col·laboració amb el gremi d'assessors fiscals, comptables i de gestió empresarial de Catalunya 1826 kb
Conveni amb sindicat de seguretat Conveni de col·laboració amb el sindicat de treballadors de seguretat de Catalunya (STS-C) 1136 kb
Conveni amb tècnics tributaris Conveni de col·laboració amb l'Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears 8711 kb
Conveni amb ACAT Conveni de col·laboració amb l'Associació Catalana d'Assessors Fiscals, Comptables i Laborals 422 kb
Converni amb SINDI.CAT Conveni de col·laboració amb el Sindicat Independent i Demòcrata de Treballadors de Catalunya -SINDI.CAT- 2976 kb
Conveni amb SIPCTE Conveni de col·laboració amb el Sindicato Independiente Profesional de Correos y Telégrafos - SIPCTE 3085 kb
Conveni amb USOC Conveni de col·laboració amb USOC 902 kb
Normativa
Ordre de treball Ordre de Treball TRE/87/2009, de 27 de febrer, per la qual s'aprova l'aplicació Conciliacions per a l'automatització de la tramitació dels expedients de conciliació administrativa prèvia a la via judicial laboral. 268 kb
Reial decret 2756/79 Reial decret 2756/79, de 23 de novembre (BOE de 5 de desembre de 1979). 82 kb
Llei de la Jurisdicció Social Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la Jurisdicció Social 3586 kb
Instrucció 4/2021, de 15 de febrer Instrucció 4/2021, de 15 de febrer, de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, sobre la modalitat d'actes de conciliació amb acord formalitzats per via telemàtica, complementària de la Instrucció 12/2020, de 6 de juny. 452 kb
Instrucció 12/2020, de 6 de juny Instrucció 12/2020, de 6 de juny, de la Secretaria General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, sobre la modalitat d'actes de conciliació amb acord formalitzats per via telemàtica i sobre l'aixecament de la suspensió dels actes de conciliació presencials 774 kb
Documentació tècnica
Exportació telemàtica en XML Document on es troba una explicació de la XSD, per al correcte processament de les dades a partir de l'exportació d'expedients des del Portal de Conciliacions. 31 kb
Presentació telemàtica en XML Document on es troba una explicació de la XSD, així com dels valors de les taules que es necessiten per al seu correcte enviament al Portal de Conciliacions. 120 kb
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya