Conciliacions

Portal de Conciliacions

La conciliació és el tràmit previ abans de presentar una demanda judicial al Jutjat social. La finalitat és, precisament, evitar el procediment judicial amb un acord entre les parts en situacions de conflicte com acomiadaments, canvis substancials en les condicions de treball, etc. Si finalment hi ha demanda al Jutjat Social, cal acreditar l'intent de conciliació prèvia aportant el certificat de l'acta de conciliació. És doncs un tràmit obligatori, llevat d'alguns casos previstos a la Llei reguladora de la jurisdicció social. Es pot iniciar de forma telemàtica a través d'aquest portal (amb signatura electrònica) o bé presencialment. La papereta de conciliació s'ha d'adreçar als òrgans de conciliació del lloc de la prestació dels serveis o del domicili dels interessats, a elecció de la persona sol·licitant. Aquest portal està disponible per als Serveis Territorials de Girona, Barcelona, Tarragona, Terres de l'Ebre i Lleida, i per a les Unitats de Conciliació de Manresa, Vic, Terrassa, Sabadell, Mataró, Granollers i Reus. 

 

Nota informativa sobre les conciliacions als Serveis Territorials de Barcelona durant el període de Nadal 2015

 ·          El Servei de Conciliacions romandrà tancat els dies 24/12 i 31/12/2015.

 ·          S’interromp el sistema de cita prèvia per a l’atorgament de representació apud acta durant el període comprès entre el 28/12/2015 i el 30/12/2015 ambdós inclosos. En aquest període només es realitzaran representacions per als casos de necessitat urgent acreditada i que corresponguin a actes de conciliació dels Serveis Territorials de Barcelona previstos dins del període del 29/12/2015 al 08/01/2016.

 

Notícia

Representacions apud acta amb cita prèvia
Als Serveis Territorials de Barcelona es posa en funcionament el sistema de cita prèvia telefònica per comparèixer a atorgar representació individual per als actes de conciliació (empresa o fins a 10 persones treballadores).
El telèfon de contacte és 936220400 (representacions)
Recordeu que és imprescindible aportar documents originals, Si es tracta de persones jurídiques els documents exhibits hauran d'acreditar les facultats de representació i no tenir expressament exclosa la de substitució.

Destacat

Requeriments tècnics del portal:

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya