Conciliacions

Portal de Conciliacions


La conciliació és el tràmit previ abans de presentar una demanda judicial al Jutjat social. La finalitat és, precisament, evitar el procediment judicial amb un acord entre les parts en situacions de conflicte com acomiadaments, canvis substancials en les condicions de treball, etc. Si finalment hi ha demanda al Jutjat Social, cal acreditar l'intent de conciliació prèvia aportant el certificat de l'acta de conciliació. És doncs un tràmit obligatori, llevat d'alguns casos previstos a la Llei reguladora de la jurisdicció social. Es pot iniciar de forma telemàtica a través d'aquest portal (amb signatura electrònica) o bé presencialment. La papereta de conciliació s'ha d'adreçar als òrgans de conciliació del lloc de la prestació dels serveis o del domicili dels interessats, a elecció de la persona sol·licitant. Aquest portal està disponible per als Serveis Territorials de Girona, Barcelona, Tarragona, Terres de l'Ebre i Lleida, i per a les Unitats de Conciliació de Manresa, Vic, Terrassa, Sabadell, Mataró, Granollers i Reus.
 
 

Informació

Representacions apud acta amb cita prèvia:

Als Serveis Territorials de Barcelona es posa en funcionament el sistema de cita prèvia telefònica per comparèixer a atorgar representació individual per als actes de conciliació (empresa o fins a 10 persones treballadores). El telèfon de contacte és 936220400 (representacions).

A partir del 2 de maig de 2016 per comparèixer a atorgar representació individual per als actes de conciliació (empresa o fins a 10 persones treballadores) als Serveis Territorials de les Terres de l’Ebre (Tortosa) cal demanar cita prèvia al número de telèfon 977 449 333.

Recordeu que és imprescindible identificar-se amb DNI/NIE/Passaport i aportar documents originals. Si es tracta de persones jurídiques els documents exhibits hauran d'acreditar les facultats de representació que s’indiquen a l’art. 5.2 del RD 2756/1979. En el cas d’escriptura de poders de substitució, ha de constar expressament aquesta facultat.

 

 

Destacat

Requeriments tècnics del portal: 
1.  Sistema operatiu: Windows XP (*), Windows Vista, Windows 7 i Windows 8.
     (*) El Windows XP no té actualitzacions per la qual cosa el programa Java no funciona correctament.
2.  Navegadors: Explorer.
     - El portal no està adaptat per fer servir els sistemes operatius Windows 10 i Windows Server 12 ni el navegador Edge.
3.  Adobe Reader 8.1.3 o superior. Es pot obtenir a
 http://get.adobe.com/reader/otherversions/. 
4.  Claus públiques de l'Agència Catalana de Certificació. Es poden obtenir a
 http://web.aoc.cat/suport/knowledge-base/claus-publiques/?dms3override=23. 
5.  JVM (Java Virtual Machine) última actualització (es descarrega automàticament o en http://www.java.com/es/). Les darreres actualitzacions de JAVA demana
 que s'agregui a la llista de seguretat del Tauler de Control de Java les 2 següents URLs: http://conciliacions.gencat.cat  i https://conciliacions.gencat.cat  (Consulteu el “Manual d’actualització de Java” que hi ha dins dels documents de suport del Portal de Conciliacions). 

     

  
   
     

 

                                                                                         
     
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya