Conciliacions

Portal de Conciliacions

La conciliació és el tràmit previ abans de presentar una demanda judicial al Jutjat social. La finalitat és, precisament, evitar el procediment judicial amb un acord entre les parts en situacions de conflicte com acomiadaments, canvis substancials en les condicions de treball, etc. Si finalment hi ha demanda al Jutjat Social, cal acreditar l'intent de conciliació prèvia aportant el certificat de l'acta de conciliació. És doncs un tràmit obligatori, llevat d'alguns casos previstos a la Llei reguladora de la jurisdicció social. Es pot iniciar de forma telemàtica a través d'aquest portal (amb signatura electrònica) o bé presencialment. La papereta de conciliació s'ha d'adreçar als òrgans de conciliació del lloc de la prestació dels serveis o del domicili dels interessats, a elecció de la persona sol·licitant. Aquest portal està disponible per als Serveis Territorials de Girona, Barcelona, Tarragona, Terres de l'Ebre i Lleida, i per a les Unitats de Conciliació de Manresa, Vic, Terrassa, Sabadell, Mataró, Granollers i Reus. 

 

Important 

Degut a les darreres actualitzacions de JAVA, a l’hora d’accedir al Portal de Conciliacions es mostra l’avís: "Aplicació bloquejada". Per tal de solucionar la incidència agregui a la zona de seguretat del Tauler de Control de Java les 2 següents URLs: 

http://conciliacions.gencat.cat  i https://conciliacions.gencat.cat

 

Notícia

Representacions apud acta amb cita prèvia
Als Serveis Territorials de Barcelona es posa en funcionament el sistema de cita prèvia telefònica per comparèixer a atorgar representació individual per als actes de conciliació (empresa o fins a 10 persones treballadores).
El telèfon de contacte és 936220400 (representacions)
Recordeu que és imprescindible aportar documents originals, Si es tracta de persones jurídiques els documents exhibits hauran d'acreditar les facultats de representació i no tenir expressament exclosa la de substitució

Destacat

Requeriments tècnics del portal:

  • JVM (Java Virtual Machine) 1.6 o superior (es descarrega automàticament si no està instal·lat en l'ordinador).


 

 
 
 
 
        
      
  
   
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya