Conciliacions

Portal de Conciliacions

La conciliació és el tràmit previ abans de presentar una demanda judicial al Jutjat social. La finalitat és, precisament, evitar el procediment judicial amb un acord entre les parts en situacions de conflicte com acomiadaments, canvis substancials en les condicions de treball, etc. Si finalment hi ha demanda al Jutjat Social, cal acreditar l'intent de conciliació prèvia aportant el certificat de l'acta de conciliació. És doncs un tràmit obligatori, llevat d'alguns casos previstos a la Llei reguladora de la jurisdicció social. Es pot iniciar de forma telemàtica a través d'aquest portal (amb signatura electrònica) o bé presencialment. La papereta de conciliació s'ha d'adreçar als òrgans de conciliació del lloc de la prestació dels serveis o del domicili dels interessats, a elecció de la persona sol·licitant. Aquest portal està disponible per als Serveis Territorials de Girona, Barcelona, Tarragona, Terres de l'Ebre i Lleida, i per a les Unitats de Conciliació de Manresa, Vic, Terrassa, Sabadell, Mataró, Granollers i Reus. 

 

Avís 

El dia 03/02/2015 de 15:00 h a 16:00 h, el Portal de Conciliacions romandrà inactiu per manteniment tècnic.

 

Informació d'interès

Degut a la darrera actualització de Java 7 Update 51, a l’hora d’accedir al Portal de Conciliacions es mostra l’avís: "Aplicació bloquejada". Per tal de solucionar la incidència agregui a la pestanya de seguretat de Java, que està en el Tauler de Control, les següents URLs:

http://conciliacions.gencat.cat  
https://conciliacions.gencat.cat

 
Notícia

Representacions apud acta amb cita prèvia:Als Serveis Territorials de Barcelona es posa en funcionament el sistema de cita prèvia telefònica per comparèixer a

atorgar representació individual per als actes de conciliació (empresa o fins a 10 persones treballadores). El telèfon de contacte és 936220400 (representacions)

Recordeu que és imprescindible aportar documents originals. Si es tracta de persones jurídiques els documents exhibits hauran d'acreditar les facultats de

representació i no tenir expressament exclosa la de substitució.

 
 
Destacat
Requeriments tècnics del portal: 
  
  
   
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya