Conciliacions

Portal de Conciliacions

La conciliació és el tràmit previ abans de presentar una demanda judicial al Jutjat social. La finalitat és, precisament, evitar el procediment judicial amb un acord entre les parts en situacions de conflicte com acomiadaments, canvis substancials en les condicions de treball, etc. Si finalment hi ha demanda al Jutjat Social, cal acreditar l'intent de conciliació prèvia aportant el certificat de l'acta de conciliació. És doncs un tràmit obligatori, llevat d'alguns casos previstos a la Llei reguladora de la jurisdicció social. Es pot iniciar de forma telemàtica a través d'aquest portal (amb signatura electrònica) o bé presencialment. La papereta de conciliació s'ha d'adreçar als òrgans de conciliació del lloc de la prestació dels serveis o del domicili dels interessats, a elecció de la persona sol·licitant. Aquest portal està disponible per als Serveis Territorials de Girona, Barcelona, Tarragona, Terres de l'Ebre i Lleida, i per a les Unitats de Conciliació de Manresa, Vic, Terrassa, Sabadell, Mataró, Granollers i Reus. 

AVÍS

Sobre el funcionament de les conciliacions durant el mes d'agost als Serveis Territorials:

Serveis Territorials a Barcelona

Barcelona

1.       Durant el període comprès entre els dies 10 al 28 d’agost, només es realitzaran actes de conciliació pel procediment ordinari

2.       El procediment ràpid per als acomiadaments amb previsió d’acord es reprendrà el dia 31 d’agost.

Unitats de conciliació  

Romandran inactives en les dates que s’indiquen tot seguit per a cada unitat de conciliació:

  • Sabadell del 15 de juliol al 17 d’agost
  • Terrassa del 6 al 17 de juliol, del 17 al 21 d’agost i del 31 d'agost al 10 de setembre
  • Granollers del 17 d’agost al 14 de setembre
  • Mataró del 13 al 19 de juliol i del 18 d’agost al 7 de setembre
  • Cornellà del 3 al 28 d’agost

Serveis Territorials a la Catalunya Central

Hi haurà activitat de conciliacions els dies que s’indiquen per a cada unitat:

  • Manresa l’11 d’agost .
  • Vic el 4 d’agost

Serveis Territorials a Terres de l’Ebre

Hi haurà activitat de conciliacions a partir del 26 d’agost. 

 

Important 

Degut a les darreres actualitzacions de JAVA, a l’hora d’accedir al Portal de Conciliacions es mostra l’avís: "Aplicació bloquejada". Per tal de solucionar la incidència agregui a la zona de seguretat del Tauler de Control de Java les 2 següents URLs: 

http://conciliacions.gencat.cat  i https://conciliacions.gencat.cat

 

Notícia

Representacions apud acta amb cita prèvia
Als Serveis Territorials de Barcelona es posa en funcionament el sistema de cita prèvia telefònica per comparèixer a atorgar representació individual per als actes de conciliació (empresa o fins a 10 persones treballadores).
El telèfon de contacte és 936220400 (representacions)
Recordeu que és imprescindible aportar documents originals, Si es tracta de persones jurídiques els documents exhibits hauran d'acreditar les facultats de representació i no tenir expressament exclosa la de substitució.

Nota informativa sobre les representacions als Serveis Territorials de Barcelona durant el mes d’agost de 2015

  • S’interromp el sistema de cita prèvia per a l’atorgament de representació apud acta durant el període comprès entre el 3 i el 21 d’agost.
  • En aquest període només es realitzaran representacions per als casos de necessitat urgent acreditada i que corresponguin a actes de conciliació dels

         Serveis Territorials de Barcelona previstos dins del període del 3 d’agost al 4 de setembre.  

Destacat

Requeriments tècnics del portal:

  • JVM (Java Virtual Machine) 1.6 o superior (es descarrega automàticament si no està instal·lat en l'ordinador).


 

 
 
 
 
        
      
  
   
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya