Conciliacions

Portal de Conciliacions

La conciliació és el tràmit previ abans de presentar una demanda judicial al Jutjat social. La finalitat és, precisament, evitar el procediment judicial amb un acord entre les parts en situacions de conflicte com acomiadaments, canvis substancials en les condicions de treball, etc. Si finalment hi ha demanda al Jutjat Social, cal acreditar l'intent de conciliació prèvia aportant el certificat de l'acta de conciliació. És doncs un tràmit obligatori, llevat d'alguns casos previstos a la Llei reguladora de la jurisdicció social. Es pot iniciar de forma telemàtica a través d'aquest portal (amb signatura electrònica) o bé presencialment. La papereta de conciliació s'ha d'adreçar als òrgans de conciliació del lloc de la prestació dels serveis o del domicili dels interessats, a elecció de la persona sol·licitant. Aquest portal està disponible per als Serveis Territorials de Girona, Barcelona, Tarragona, Terres de l'Ebre i Lleida, i per a les Unitats de Conciliació de Manresa, Vic, Terrassa, Sabadell, Mataró, Granollers i Reus.

Nota informativa sobre les conciliacions als Serveis Territorials de Barcelona durant el període de Nadal 2014
 
·          El Servei de Conciliacions romandrà tancat els dies 24/12 i 31/12/2014.
·          El procediment ràpid se suspèn durant els dies 29 i 30/12/2014 i el dia 02/01/2015.
·          S’interromp el sistema de cita prèvia per a l’atorgament de representació apud acta durant el període comprès entre el 29/12/2014 i el 07/01/2015 ambdós inclosos. En aquest període només es realitzaran representacions per als casos de necessitat urgent acreditada i que corresponguin a actes de conciliació dels Serveis Territorials de Barcelona previstos dins del període del 05/01/2015 al 12/01/2015
 

Avís 
A partir del 23 de maig de 2014, se seguirà admetent la modalitat presencial en la tramitació de les paperetes de conciliació presentades, en nom i interès d'altres persones en l'exercici de la seva activitat professional, per part de les persones jurídiques i de les persones físiques http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/07%20-%20Relacions%20laborals/Documents/01%20-%20Dret%20i%20deures%20treballadors/Arxius/Ajornament_obligacio_telematica_conciliacions.pdf 
Important
Degut a la darrera actualització de Java 7 Update 51, a l’hora d’accedir al Portal de Conciliacions es mostra l’avís: "Aplicació bloquejada". Per tal de solucionar la incidència agregui a la pestanya de seguretat de Java, que està en el Tauler de Control, les següents URLs:
http://conciliacions.gencat.cat  
https://conciliacions.gencat.cat
Notícia
Representacions apud acta amb cita prèvia
Als Serveis Territorials de Barcelona es posa en funcionament el sistema de cita prèvia telefònica per comparèixer a atorgar representació individual per als actes de conciliació (empresa o fins a 10 persones treballadores).
El telèfon de contacte és 936220400 (representacions)
Recordeu que és imprescindible aportar documents originals, Si es tracta de persones jurídiques els documents exhibits hauran d'acreditar les facultats de representació i no tenir expressament exclosa la de substitució
Destacat
Requeriments tècnics del portal:
·       Adobe Reader 8.1.3. Es pot obtenir a http://get.adobe.com/reader/otherversions/.
·       Claus públiques de l'Agència Catalana de Certificació. Es poden obtenir a http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signatura-electronica-i-seguretat/CATCert/Claus.
·       JVM (Java Virtual Machine) 1.6 o superior (es descarrega automàticament si no està instal·lat en l'ordinador).

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya